รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง สาย สาย X รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ศรีสะเกษ
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
10
ชลิตา  คำลอย
ศรีสะเกษ  
5
พรรณธร  หมู่มาก
ศรีสะเกษ  
11
นิตินัดดา  สมรัตน์
ศรีสะเกษ  
12
ชลดา  อาจภักดี
ศรีสะเกษ  
9
ธนัสถา  พลคง
ศรีสะเกษ  
6
กรรณิการ์  สุดสังข์
ศรีสะเกษ  
7
พิมผกา  เทาศิริ
ศรีสะเกษ  
8
อุษณา  เทาศิริ
ศรีสะเกษ  
2
สุภา  บุญตา
ศรีสะเกษ  
4
ฐิติมา  เสนาชุม
ศรีสะเกษ  
1
กนกวรรณ  ดอกพอง
ศรีสะเกษ  
10
สระบุรี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
5
5
-
-
 
Remark :
8
ปิยฉัตร  ชื่นบาน
สระบุรี  
9
หยดน้ำ  ครูห้วย
สระบุรี  
6
มัลลิกา  อุทัตรา
สระบุรี  
1
ภัทรวดี  ศรีสด
สระบุรี  
7
อริศรา  ทองเอม
สระบุรี  
10
อารียา  สว่างศรี
สระบุรี  
4
สุชาดา  นิ่มเมือง
สระบุรี  
5
สายสุณี  บุญแสง
สระบุรี  
2
กนกพร  สารีสุข
สระบุรี  
11
กัญญารัตน์  สมวงษ์
สระบุรี  
3
ภัทรวิจิตรา  สงวนสิน
สระบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม