รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง สาย สาย X รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สระบุรี
8
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
4
-
4
-
 
Remark :
8
ปิยฉัตร  ชื่นบาน
สระบุรี  
9
หยดน้ำ  ครูห้วย
สระบุรี  
6
มัลลิกา  อุทัตรา
สระบุรี  
1
ภัทรวดี  ศรีสด
สระบุรี  
7
อริศรา  ทองเอม
สระบุรี  
12
วนิดา  ภูธาตุเพชร
สระบุรี  
10
อารียา  สว่างศรี
สระบุรี  
4
สุชาดา  นิ่มเมือง
สระบุรี  
5
สายสุณี  บุญแสง
สระบุรี  
2
กนกพร  สารีสุข
สระบุรี  
11
กัญญารัตน์  สมวงษ์
สระบุรี  
3
ภัทรวิจิตรา  สงวนสิน
สระบุรี  
2
อ่างทอง
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
1
-
1
-
 
Remark :
3
คู่ฟ้า  ภิญญโชติ
อ่างทอง  
4
แอน  สุทนต์
อ่างทอง  
9
วาสนา  เกษวงษ์
อ่างทอง  
10
วารินทร์  พร้อมเพรียง
อ่างทอง  
12
มัญชุมาศ  สุวรรณ์ประทีป
อ่างทอง  
5
วลัยลักษณ์  มีเพชร
อ่างทอง  
6
โสรดา  พลายละหาร
อ่างทอง  
7
ณัฎฐพร  ทองทับทิม
อ่างทอง  
11
กวินทิพย์  นิ่มสนอง
อ่างทอง  
2
ภัทราพร  อ่อนตา
อ่างทอง  
1
สุดารัตน์  ทิมวงษ์
อ่างทอง  
8
จันทิมา  เพ็ชร์งาม
อ่างทอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม