รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 32
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครนายก
9
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
4
5
-
-
 
Remark :
1
นิวัต  ธีระเวชศรางกูร
นครนายก  
8
กมลเทพ  นุชบุษบา
นครนายก  
5
กวินท์  นุชบุษบา
นครนายก  
6
วงศพัทธ์  สำอางค์
นครนายก  
7
ธีรเจต  ล้ำประเสริฐ
นครนายก  
10
เสฎฐวุฒิ  บางน้อย
นครนายก  
11
พลาธิป  อาจสุริยงค์
นครนายก  
3
ธนชิต  พรหมจันทร์
นครนายก  
9
สรธร  คงถิ่นฐาน
นครนายก  
12
บูรพา  นิ่มเรือง
นครนายก  
4
จิรวัฒน์  สำอางค์
นครนายก  
2
ศราวุฒิ  หวังเชื้อ
นครนายก  
0
เพชรบูรณ์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
2
ศิลาวุฒิ  ธรรมรัง
เพชรบูรณ์  
7
รัชพล  ชาอุ่น
เพชรบูรณ์  
6
สุเมท  จันทรา
เพชรบูรณ์  
9
พีรพล  นวลจร
เพชรบูรณ์  
8
สรยุทธ์  ประสมกล้า
เพชรบูรณ์  
12
วัชรากร  เสือดี
เพชรบูรณ์  
3
เสกสรร  กะวิน
เพชรบูรณ์  
11
นพเก้า  ทองดี
เพชรบูรณ์  
5
กฤษดา  ตันทา
เพชรบูรณ์  
1
ปรเมษฐ์  จิตต์มั่นการ
เพชรบูรณ์  
4
วีระชัย  น้อยลา
เพชรบูรณ์  
10
เมธาวี  ชูเชิด
เพชรบูรณ์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม