รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครนายก
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
12
คริสเตอเฟอร์  ภู่มาลี
นครนายก  
16
อนุพงศ์  กล้าอาษา
นครนายก  
14
วีระชัย  จุ้ยทองหลาง
นครนายก  
17
วรเมธ  จันทร์ชมภู
นครนายก  
3
ไกรวิชญ์  ทวีชาติ
นครนายก  
10
ชัชพิสิฐ  แย้มในสิทธิ
นครนายก  
9
ชัยฤทธิ์  แย้มในสิทธิ
นครนายก  
2
กฤษฎา  เชื่อมแก้ว
นครนายก  
8
นเรนทร์ธร  ดีษา
นครนายก  
7
กมลฉัตร  ยวงลำใย
นครนายก  
4
สิงหา  พุทธเษม
นครนายก  
6
ปิยศักดิ์  อยู่เพ็ชร
นครนายก  
18
กฤษณะ  ภูมี
นครนายก  
11
สุธี  คงถือมั่น
นครนายก  
13
วรวุฒิ  แก้วเชียงหวาง
นครนายก  
15
ชุติพงศ์  เสมอมา
นครนายก  
5
ธนวัฒน์  บูชา
นครนายก  
1
พีรพัฒน์  ครุฑธาพันธ์
นครนายก  
0
สุรินทร์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
9
กายกิติ  จันทร์เภา
สุรินทร์  
2
จิรพรรณ  บุญภา
สุรินทร์  
4
ธีรภัทร์  เวชไสย
สุรินทร์  
7
ธนากร  ภูหอม
สุรินทร์  
10
วชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์
สุรินทร์  
8
ทักษิณ  อินทร์ดี
สุรินทร์  
14
รัชพล  งามล้ำ
สุรินทร์  
6
ราเชน  รมณ์พึง
สุรินทร์  
18
วิระพงษ์  ประทุมแก้ว
สุรินทร์  
11
กัมพล  ศรีลางาม
สุรินทร์  
5
อดิศักดิ์  วันใส
สุรินทร์  
22
ศรวัส  ขันภักดี
สุรินทร์  
17
ณัฐพงศ์  ไตรโสม
สุรินทร์  
16
จิรภัทร  ยืนยิ่ง
สุรินทร์  
15
ณัฐพล  จันทร์ศิริ
สุรินทร์  
26
ชัชชัย  รุ่งเรือง
สุรินทร์  
19
ชังชัย  รุ่งเรือง
สุรินทร์  
21
ณัธพนธ์  แนวประเสริฐ
สุรินทร์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม