รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง สาย สาย Y รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
เชียงใหม่
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
8
ปาลิตา  พดด้วง
เชียงใหม่  
2
ธนพร  วรรณสาร
เชียงใหม่  
3
ตติยาพร  จินดามงคล
เชียงใหม่  
18
พรรษ  ปิยพิพัฒนมงคล
เชียงใหม่  
19
บัวบุษญา  อมรจตุรพร
เชียงใหม่  
14
ข้าว  มฤคพิทักษ์
เชียงใหม่  
13
โยษิตา  ชีสแมน
เชียงใหม่  
27
พิมพ์วิไล  บุญโสภณกาญจน์
เชียงใหม่  
16
ฉัตรนภา  คงแสงดาว
เชียงใหม่  
4
กัญญพัชร  ตรีวิทยา
เชียงใหม่  
20
กฤติญา  ทองมี
เชียงใหม่  
30
คัทรียา  บาวเวนส์
เชียงใหม่  
10
สลิล  จัตุรัตน์
เชียงใหม่  
9
ทิพย์วิชา  จันทร์เจียวใช้
เชียงใหม่  
17
ณิชกานต์  ชัยธรรม
เชียงใหม่  
28
อภิรชา  คำเจริญ
เชียงใหม่  
11
ชนิษฏา  มีมา
เชียงใหม่  
0
สระบุรี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
2
พรรณภัทร  เยาวกูล
สระบุรี  
13
ณัฐธิดา  ยุ่นสมาน
สระบุรี  
15
ครีมา  ศรีมาวงศ์
สระบุรี  
4
ศศิมาพร  เสนคะ
สระบุรี  
10
อิสรารัตน์  วงษ์เวชประสิทธิ์
สระบุรี  
9
ศกุลตลา  วงษ์จิตร
สระบุรี  
5
ชลธิชา  ทิพย์สังวาลย์
สระบุรี  
3
ปณิตา  สุวรรณพหู
สระบุรี  
16
วิไลลักษณ์  สว่างอารมย์
สระบุรี  
14
อรพรรณ  เจ้งวัฒนพงศ์
สระบุรี  
11
ลลิตา  พลอยเพชร
สระบุรี  
1
กมลวรรณ  เเก้วเทศ
สระบุรี  
8
อทิตยา  สืบชาติ
สระบุรี  
6
รัชฎาภรณ์  หอมสมบัติ
สระบุรี  
7
สุชาพันธ์  สุขจิตร
สระบุรี  
12
วิยดา  แจ่มศรี
สระบุรี  
18
ภัคจิรา  เทพโอทา
สระบุรี  
17
กมลฉัตร  โททำ
สระบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม