รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง สาย สาย Y รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นราธิวาส
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
1
-
-
 
Remark :
11
ซีตีรอฮายา  อาแว
นราธิวาส  
18
ซูฟีตรี  อาโก๊ะ
นราธิวาส  
10
ฮาซานะห์  ดอเลาะ
นราธิวาส  
4
สีตีรอกีเยาะ  สาและ
นราธิวาส  
19
ซูวัยบาส  มะแซ
นราธิวาส  
7
นูรยานาห์  วาเฮง
นราธิวาส  
9
อัสมานี  ตาเย๊ะ
นราธิวาส  
17
นูรลีซา  สาแม
นราธิวาส  
15
นูรอัยร์  อาบู
นราธิวาส  
13
ฟาดีละห์  หวังเยะ
นราธิวาส  
5
ไซนับ  สาและ
นราธิวาส  
8
รุสมีฮัน  มากุมาแจ
นราธิวาส  
6
นูรลาธีฟาห์  ดีสะเอะ
นราธิวาส  
14
เปรมมิกา  ตูแวปูเตะ
นราธิวาส  
12
นูรฮายาตี  สะแอเต๊ะ
นราธิวาส  
2
นูรฮาร์  สะนิ
นราธิวาส  
3
ยูอานิส  อาบู
นราธิวาส  
16
ฮานีซะห์  รือสะ
นราธิวาส  
0
สุรินทร์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
9
มัญฑิตา  อัครพงศ์ภาคิน
สุรินทร์  
13
มนัสนันท์  ธงไชย
สุรินทร์  
11
รุ่งนภา  เก็บสำโรง
สุรินทร์  
5
แพรพลอย  โรจนพร
สุรินทร์  
4
จีรนันท์  แรงรอบ
สุรินทร์  
1
สุภาลักษณ์  นนท์เต
สุรินทร์  
8
มัณทนา  ยางธิสาร
สุรินทร์  
7
สงกรานต์  ภาสวัสดิ์
สุรินทร์  
10
ณิชนันทน์  สุขหมั่น
สุรินทร์  
2
ฐิติมา  อยู่สุข
สุรินทร์  
12
จิราพร  สะหุนันต์
สุรินทร์  
17
กัญญารัตน์  มีแก้ว
สุรินทร์  
14
อุษา  จันทร์สุข
สุรินทร์  
18
ธนัฐชา  ภาผล
สุรินทร์  
3
ปาณิสรา  มีเจริญ
สุรินทร์  
16
วิภาวี  บุญตั้ง
สุรินทร์  
15
ณลิชา  อุปพันธ์พฤทธิ์
สุรินทร์  
6
จณิสตา  พรมสี
สุรินทร์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม