รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง สาย สาย Y รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 30
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สระบุรี
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
2
1
-
-
 
Remark :
13
ณัฐธิดา  ยุ่นสมาน
สระบุรี  
4
ศศิมาพร  เสนคะ
สระบุรี  
10
อิสรารัตน์  วงษ์เวชประสิทธิ์
สระบุรี  
9
ศกุลตลา  วงษ์จิตร
สระบุรี  
5
ชลธิชา  ทิพย์สังวาลย์
สระบุรี  
3
ปณิตา  สุวรรณพหู
สระบุรี  
14
อรพรรณ  เจ้งวัฒนพงศ์
สระบุรี  
11
ลลิตา  พลอยเพชร
สระบุรี  
1
กมลวรรณ  เเก้วเทศ
สระบุรี  
8
อทิตยา  สืบชาติ
สระบุรี  
6
รัชฎาภรณ์  หอมสมบัติ
สระบุรี  
7
สุชาพันธ์  สุขจิตร
สระบุรี  
17
กมลฉัตร  โททำ
สระบุรี  
0
สุรินทร์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
9
มัญฑิตา  อัครพงศ์ภาคิน
สุรินทร์  
5
แพรพลอย  โรจนพร
สุรินทร์  
1
สุภาลักษณ์  นนท์เต
สุรินทร์  
8
มัณทนา  ยางธิสาร
สุรินทร์  
7
สงกรานต์  ภาสวัสดิ์
สุรินทร์  
10
ณิชนันทน์  สุขหมั่น
สุรินทร์  
2
ฐิติมา  อยู่สุข
สุรินทร์  
17
กัญญารัตน์  มีแก้ว
สุรินทร์  
14
อุษา  จันทร์สุข
สุรินทร์  
18
ธนัฐชา  ภาผล
สุรินทร์  
3
ปาณิสรา  มีเจริญ
สุรินทร์  
16
วิภาวี  บุญตั้ง
สุรินทร์  
15
ณลิชา  อุปพันธ์พฤทธิ์
สุรินทร์  
6
จณิสตา  พรมสี
สุรินทร์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม