รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 31
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครนายก
5
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
3
2
-
-
 
Remark :
16
อนุพงศ์  กล้าอาษา
นครนายก  
14
วีระชัย  จุ้ยทองหลาง
นครนายก  
17
วรเมธ  จันทร์ชมภู
นครนายก  
3
ไกรวิชญ์  ทวีชาติ
นครนายก  
10
ชัชพิสิฐ  แย้มในสิทธิ
นครนายก  
9
ชัยฤทธิ์  แย้มในสิทธิ
นครนายก  
2
กฤษฎา  เชื่อมแก้ว
นครนายก  
8
นเรนทร์ธร  ดีษา
นครนายก  
7
กมลฉัตร  ยวงลำใย
นครนายก  
4
สิงหา  พุทธเษม
นครนายก  
6
ปิยศักดิ์  อยู่เพ็ชร
นครนายก  
18
กฤษณะ  ภูมี
นครนายก  
11
สุธี  คงถือมั่น
นครนายก  
13
วรวุฒิ  แก้วเชียงหวาง
นครนายก  
15
ชุติพงศ์  เสมอมา
นครนายก  
5
ธนวัฒน์  บูชา
นครนายก  
1
พีรพัฒน์  ครุฑธาพันธ์
นครนายก  
0
อ่างทอง
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
1
ชญานนท์  สวนฤทธิ์
อ่างทอง  
3
ศุภกิตติ์  พรหมมิ
อ่างทอง  
8
ธนันชัย  กลิ่นลั่นทม
อ่างทอง  
18
ธีรภัทร์  สมาธิมงคล
อ่างทอง  
16
พุฒิพงศ์  กุมไธสง
อ่างทอง  
2
หาญณรงค์  ทับทิมสวน
อ่างทอง  
11
ชยากร  เหมือนทิพย์
อ่างทอง  
10
วรายุส  รุ่งเรืองศรี
อ่างทอง  
15
ธนพัฒน์  แก้วภักดี
อ่างทอง  
9
ธนพัทธ์  ทองเศรษฐี
อ่างทอง  
12
เกียรติศักดิ์  เอี่ยมแสง
อ่างทอง  
5
ธนากร  เอี่ยมแข
อ่างทอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม