รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 33
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นราธิวาส
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
1
-
-
 
Remark :
19
ศักดิ์ติชัย  แก้วแมว
นราธิวาส  
3
อัลฟัน  สาแม
นราธิวาส  
11
มูฮัมมัดฮิลลมี  มากุมาแจ
นราธิวาส  
4
ซำซูดิง  เปาะมะ
นราธิวาส  
9
นัสรีย์  ดือราแม
นราธิวาส  
14
นิฮาเรส  กาเกาะ
นราธิวาส  
15
มะดาโอ๊ะ  สาและ
นราธิวาส  
13
ฮาฟีศีย์  ดอเลาะ
นราธิวาส  
10
มูหัมหมัดฟาอิศ  มะมิง
นราธิวาส  
8
อาฟิส  หะยีดาโอ๊ะ
นราธิวาส  
1
อัมรี  ลาเต๊ะ
นราธิวาส  
6
นาสรอน  สาและ
นราธิวาส  
2
อัฟซะ  ดือเระ
นราธิวาส  
16
อารีฟาน  สือรี
นราธิวาส  
12
พิเชฐ  ชัยมณี
นราธิวาส  
7
โละ  เจ๊ะแว
นราธิวาส  
0
ระยอง
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
15
กฤษณพงศ์  วิลัย
ระยอง  
31
พรหมธาดา  พรมประลาภ
ระยอง  
3
พงศกร  คำกลุ้ม
ระยอง  
22
วรโชติ  ทองลอย
ระยอง  
5
สิชานันท์  หงษ์ทอง
ระยอง  
10
ณัฐวุฒิ  แสงน้อย
ระยอง  
29
ไกรวิชญ์  พูนทรัพย์
ระยอง  
32
พชร  ประทุมวงษ์
ระยอง  
28
ปรเมษฐ์  แก้วลังกา
ระยอง  
21
ปิยากร  ไทยแย้ม
ระยอง  
17
พิเชษฐ  แย้มเฉลียว
ระยอง  
19
ธีรไนย  พลดาหาญ
ระยอง  
18
วิทวัส  โพธิ์สว่าง
ระยอง  
14
นราเทพ  อิงเอนุ
ระยอง  
12
พัสกร  กลมเกลี้ยง
ระยอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม