รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 41
วันที่
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ชลบุรี
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
1
-
-
 
Remark :
16
รสสุคนธ์  สุทธิประภา
ชลบุรี  
9
มานิตา  บุญประเสริฐ
ชลบุรี  
1
มนสิชา  อยู่ชนะชล
ชลบุรี  
15
ธมลวรรณ  มั่นคง
ชลบุรี  
11
ตรีเนตร  จิรปิติสัจจะ
ชลบุรี  
4
สุวภัทร  ก้อนทอง
ชลบุรี  
2
พิมพ์มาดา  เมตตา
ชลบุรี  
3
ปริณดา  การะภาค
ชลบุรี  
7
วริดา  พันชนัง
ชลบุรี  
10
จันทรกานต์  พันชนัง
ชลบุรี  
6
ฐิติกานต์  เทพารักษ์
ชลบุรี  
8
ปริยกร  จอมจันทร์
ชลบุรี  
5
เกสรินทร์  คำพล
ชลบุรี  
14
อลิชา  มาตรรักชาติ
ชลบุรี  
13
ชลณิสา  พรมจันทร์
ชลบุรี  
17
ธมลวรรณ  จันสี
ชลบุรี  
18
ปพิชญา  โอบูเนเกะ
ชลบุรี  
0
นราธิวาส
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
8
มูฮัมมัดฮิลลมี  มากุมาแจ
นราธิวาส  
11
ซีตีรอฮายา  อาแว
นราธิวาส  
18
ซูฟีตรี  อาโก๊ะ
นราธิวาส  
10
ฮาซานะห์  ดอเลาะ
นราธิวาส  
4
สีตีรอกีเยาะ  สาและ
นราธิวาส  
19
ซูวัยบาส  มะแซ
นราธิวาส  
7
นูรยานาห์  วาเฮง
นราธิวาส  
9
อัสมานี  ตาเย๊ะ
นราธิวาส  
17
นูรลีซา  สาแม
นราธิวาส  
15
นูรอัยร์  อาบู
นราธิวาส  
13
ฟาดีละห์  หวังเยะ
นราธิวาส  
5
ไซนับ  สาและ
นราธิวาส  
6
นูรลาธีฟาห์  ดีสะเอะ
นราธิวาส  
14
เปรมมิกา  ตูแวปูเตะ
นราธิวาส  
12
นูรฮายาตี  สะแอเต๊ะ
นราธิวาส  
2
นูรฮาร์  สะนิ
นราธิวาส  
3
ยูอานิส  อาบู
นราธิวาส  
16
ฮานีซะห์  รือสะ
นราธิวาส  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม