รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมชาย รอบแรก สาย B คู่ที่ 4
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
จันทบุรี
50
 
 
Remark :
12
มหรรณพ  สงฆ์ประชา จันทบุรี
จันทบุรี
 
สุรสีห์  สุขใส จันทบุรี
จันทบุรี
 
6
พิริยะพงษ์  สวนช่วย จันทบุรี
จันทบุรี
 
5
ศรวัส  เดสูงเนิน จันทบุรี
จันทบุรี
 
10
ปฏิภาณ  สัตย์พานิช จันทบุรี
จันทบุรี
 
11
ธนพนธ์  โยธาราช จันทบุรี
จันทบุรี
 
7
ศฏรุฒฑ์  รุ่งเรือง จันทบุรี
จันทบุรี
 
3
ฤทธิชัย  อินทชุบ จันทบุรี
จันทบุรี
 
2
อโนทัย  เอมอิ่ม จันทบุรี
จันทบุรี
 
15
ก่อเกียรติ  ชาติวงค์ จันทบุรี
จันทบุรี
 
13
นราวิทย์  นันทราช จันทบุรี
จันทบุรี
 
8
ณัฐพล  สำเภาพงษ์ จันทบุรี
จันทบุรี
 
9
กิตติพัฒน์  ดาวเรือง จันทบุรี
จันทบุรี
 
4
ทัตเทพ  จรรยาธรรม จันทบุรี
จันทบุรี
 
14
บุญโชค  มีคลองธรรม จันทบุรี
จันทบุรี
 
50
มหาสารคาม
 
 
Remark :
15
วรวุฒ  ทองบรรหา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
4
สุภัชชา  นาคำมูล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
5
จักรพงศ์  นนลือชา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
7
กฤษฎา  โยธาภักดี มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
9
จิรายุทธ  ไชยสง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
1
สุวัสส์  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
10
ธีรภัทร  ก้อนทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
8
กิตติชัย  เสระพล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
2
สิทธิพร  นราศร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
3
พีรพัฒน์  ชูคันหอม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
14
อดิศักดิ์  เกตพลทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
11
จตุรงค์  หอมเชย มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
12
กฤษดา  เสนาหมื่น มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
6
ชวัชร์ชัย  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
13
จตุพร  หอมดวง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0