รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมหญิง รอบแรก สาย Y คู่ที่ 5
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กรุงเทพมหานคร
37
 
 
Remark :
2
นิษฐ์ธิมา  นพธนาบูรณ์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
7
ธัญนีย์  ศุภฉัตร์พรรัฐ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
14
มัลลิกา  พระสุวรรณ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
21
พรพิชชา  พัฒนะปิ่น กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
9
กชกมล  เจริญคุณากร กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
5
สุนิสา  นิยมสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
17
กานต์ธิดา  โอนต กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
1
ณัฏฐณิชา  ป้อมทอง กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
12
อักศภร  พรมนาทม กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
8
นพมาศ  กีรติธนชัยวงษ์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
4
กิตติญาภร  อัศวภูมิ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
20
ญาณิดา  ศุภรัตน์วัฒนกุล กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
15
พัชราภา  ปาปุทา กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
13
พิยะดา  ตุเทพ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
10
ศลิษา  ไกรบุตร กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
38
ปัตตานี
 
 
Remark :
15
นูไรดา  สูดิง ปัตตานี
ปัตตานี
 
9
วานิดา  เจะหะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
6
นูรียานา  ดือราแม ปัตตานี
ปัตตานี
 
14
ปารีละ  สาเมาะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
3
ฟารีดะห์  หะยีบือราเฮง ปัตตานี
ปัตตานี
 
1
คอมารีเยาะห์  อาแว ปัตตานี
ปัตตานี
 
8
โซฟียา  สาและ ปัตตานี
ปัตตานี
 
13
สุไรดา  แนฆามา ปัตตานี
ปัตตานี
 
2
สุฟเฟียร์  บราเฮง ปัตตานี
ปัตตานี
 
12
โซเฟีย  บือราเฮง ปัตตานี
ปัตตานี
 
11
ซาวีณา  สาและ ปัตตานี
ปัตตานี
 
7
อามีรา  เจ๊ะหลง ปัตตานี
ปัตตานี
 
4
อานีตา  เจ๊ะหลง ปัตตานี
ปัตตานี
 
5
ซานีตา  ยูโซ๊ะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
10
อาณีลา  อาเกะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0