รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมหญิง รอบแรก สาย Z คู่ที่ 7
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
เชียงใหม่
32
 
 
Remark :
9
จิราพร  ชวลิตอนันต์กิจ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
14
ทิพย์มณี  เอนกทวีทรัพย์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
1
อภิสรา  สุวรรณชลธี เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
7
ทิภัชชา  พุทธวงค์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
15
มนัสวี  จะทอ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
5
ภาวิณี  ทอกอย เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
8
ณัฐริกา  ทอกอย เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
2
พัณณิตา  มายะ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
13
สานฝัน  ชัยวิเศษกุล เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
18
บัณฑิดา  สีพัฒนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
16
วราลี  แสนโซ้ง เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
3
สุนิดา  จาตุรงค์รัตนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
10
ศิริพร  ถิ่นเฉลิมศรี เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
12
ณัฐธิดา  เชียงใหม่ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
11
นันทิพร  สมคิดวิไล เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
31
ลพบุรี
 
 
Remark :
6
วรรณนิภา  พันธณี ลพบุรี
ลพบุรี
 
12
จุไรวรรณ  สาครรัตน์ ลพบุรี
ลพบุรี
 
2
นภาพร  คำหงษา ลพบุรี
ลพบุรี
 
5
กรรณิกา  หาสิงห์ ลพบุรี
ลพบุรี
 
3
มณฑิรา  พงษ์แสวง ลพบุรี
ลพบุรี
 
14
หทัยชนก  สังข์ศรี ลพบุรี
ลพบุรี
 
8
จิรากานต์  จันทมณี ลพบุรี
ลพบุรี
 
1
จิรัฐิกานต์  มีปาน ลพบุรี
ลพบุรี
 
9
อุไรวรรณ  บุญโต ลพบุรี
ลพบุรี
 
13
อังคณา  ป้อมทอง ลพบุรี
ลพบุรี
 
18
สุมาลี  ชุริวรรณ์ ลพบุรี
ลพบุรี
 
7
ลีลาวดี  ศรีแก้ว ลพบุรี
ลพบุรี
 
19
สรัลชนา  สุวรรรณธาดา ลพบุรี
ลพบุรี
 
4
สุจิตรา  เพิ่มพูล ลพบุรี
ลพบุรี
 
21
สุดารัตน์  นาคสนิท ลพบุรี
ลพบุรี
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0