รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมหญิง รอบแรก สาย X คู่ที่ 18
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ขอนแก่น
157
 
 
Remark :
2
เบญจวรรณ  โพธิ์ทองคำ ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
17
ธิดารัตน์  สิงห์ธวัช ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
6
ชลิดา  ศิริพงษ์อาภรณ์ ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
14
สุทธิดา  จันปลา ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
18
กิตติยา  ศิริมาลา ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
13
อภิญญา  ซาซุม ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
12
สุดารัตน์  เพ็ชรบ่อแก ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
1
จารุวรรณ  มูลตรี ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
26
สโรชา  อินประโคน ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
20
อภิชญา  นามพรม ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
5
ชญาภา  โนนทิง ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
22
ชัญญา  ทองมี ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
27
นงนภัส  หนองน้ำ ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
99
พัชรินทร์  จันดา ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
43
สงขลา
 
 
Remark :
14
อรอนงค์  ทิเอียดย่อ สงขลา
สงขลา
 
2
ฟิรดาวส์  และมินา สงขลา
สงขลา
 
15
อลิษา  จันทร์อะ สงขลา
สงขลา
 
12
ณัฐชา  หลีเม๊าะ สงขลา
สงขลา
 
10
นูรินด้า  หลีดำ สงขลา
สงขลา
 
9
อัสมาอ์  สีเต็ม สงขลา
สงขลา
 
5
สุไรญา  มะเด สงขลา
สงขลา
 
8
นูรอัยนี  อามะ สงขลา
สงขลา
 
4
อารีนา  เหมเหาะ สงขลา
สงขลา
 
11
วนิดา  หลีหะ สงขลา
สงขลา
 
6
อาบีเต๊าะ  ล่อเต๊ะ สงขลา
สงขลา
 
7
วัลญา  หลียะลา สงขลา
สงขลา
 
1
สุนิตา  กาหลง สงขลา
สงขลา
 
13
วาฟาอ์  หะหมะ สงขลา
สงขลา
 
3
นูรีดา  กาสอ สงขลา
สงขลา
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0