รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมชาย รอบแรก สาย C คู่ที่ 21
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:50 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กรุงเทพมหานคร
128
 
 
Remark :
11
ธนภัทร  บรรพต กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
7
สัญญา  พันโนราช กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
2
ศักย์ศรณ์  เฉลิมพนาพันธ์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
12
วุฒิภัทร  โพธิ์ทวีทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
9
ณัฎฐากร  เกศนาเวศน์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
10
สหภูมิ  ทับทวี กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
15
อนนท์  โสขำ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
8
ณัฐพล  ม่วงมี กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
5
อภิสิทธิ์  เจียมอยู่ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
6
ชิติสรรค์  พูลศิริ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
13
สิทธิโชค  สมตน กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
14
นวพล  สมตน กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
4
เจษฎา  ประพลแสน กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
3
ปริญญา  ยุวบุตร กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
1
ศราวุธ  มะลิวัลย์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
48
ปัตตานี
 
 
Remark :
6
ซาฟีอีน  มะสาและ ปัตตานี
ปัตตานี
 
11
อามีร  สาฮา ปัตตานี
ปัตตานี
 
8
ฟุรกอน  ดือเระ ปัตตานี
ปัตตานี
 
99
เร๊าะฮีม  สะแลแม็ง ปัตตานี
ปัตตานี
 
15
มูฮัมหมัดอามีน  หะยีเจ๊ะเต๊ะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
12
กิตติธร  กายเพชร ปัตตานี
ปัตตานี
 
10
รุสลัน  ปาเซเลาะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
14
ฮารีบิน  อับดุลรอมัน ปัตตานี
ปัตตานี
 
3
มะฮาซัน  ลือบาน๊ะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
7
มะลีกี  ลือบาน๊ะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
13
มูฮำหมัดฟาเดร์  ดาหะยอ ปัตตานี
ปัตตานี
 
4
ยะห์ยา  จารง ปัตตานี
ปัตตานี
 
2
พาลลีสันต์  อาบู ปัตตานี
ปัตตานี
 
1
อัซมูอีย์  อาเกะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
9
อามีน  สุหลง ปัตตานี
ปัตตานี
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0