รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมชาย รอบสอง ไม่ระบุ คู่ที่ 26
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:50 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ชัยภูมิ
37
 
 
Remark :
5
อดิเทพ  ชนะบุญ ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
3
ทัตพงศ์  มานอก ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
10
ธนวันต์  รักษ์มณี ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
8
ราชภูมิ  พาป้อ ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
7
ยศพัทธ์  ดวงแก้ว ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
ภาคิน  ลือกำลัง ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
15
จักรพงษ์  ก่อสร้าง ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
31
นราวิชญ์  ผดุงสินประเสริฐ ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
1
กฤตเมธ  งากุลชร ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
12
ศรัณยพงค์  ธงภักดิ์ ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
4
กรวิชญ์  อเกซานเดอร์ โบแลม ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
13
นัฐพงศ์  ขอนบกลาง ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
40
มหาสารคาม
 
 
Remark :
15
วรวุฒ  ทองบรรหา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
4
สุภัชชา  นาคำมูล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
5
จักรพงศ์  นนลือชา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
7
กฤษฎา  โยธาภักดี มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
9
จิรายุทธ  ไชยสง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
1
สุวัสส์  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
10
ธีรภัทร  ก้อนทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
8
กิตติชัย  เสระพล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
2
สิทธิพร  นราศร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
3
พีรพัฒน์  ชูคันหอม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
14
อดิศักดิ์  เกตพลทอง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
11
จตุรงค์  หอมเชย มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
12
กฤษดา  เสนาหมื่น มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
6
ชวัชร์ชัย  รัตนะอำนวยกุล มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
13
จตุพร  หอมดวง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0