รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ไม่ระบุ คู่ที่ 31
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาสารคาม
99
 
 
Remark :
11
รัชนีกร  ยอดนิโรจน์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
15
วราภรณ์  เสนาหมื่น มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
4
ศิริลักษณ์  วิทักษบุตร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
1
จรรยพร  เที่ยงคาม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
8
เนตรนภา  ทองพลขวา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
9
ศิริรัตน์  ปะนะสุนา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
12
วันวิสา  กาฬปักษ์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
14
ชไมพร  ไชยสิทธิ์สร้อย มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
10
กัลยากร  บุญทันเสน มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
7
ชลิดา  โพธินาม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
13
พัทชนันท์  เวียงนนท์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
6
ธมนวรรณ  หันสา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
5
นัฐฐา  บุญทันเสน มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
2
กัลยรัตน์  คำพวงค์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
5
กัลยาณี  สีดาชมพู มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
93
ศรีสะเกษ
 
 
Remark :
12
ณัฐกานต์  พวงมาลัย ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
2
พัณณิตา  ยาวรัมย์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
9
อลิษา  องอาจ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
8
มณีทิตย์  กองแก้ว ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
10
จิราภรณ์  อินโบราณ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
13
ลัดดาวรรณ  โพธิ์กระสังข์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
15
ปาริชาติ  ศรีระเริญ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
7
ธนภรณ์  มีฤทธิ์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
5
สิริวิมล  ศรีสรรพ์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
4
พิมลรัตน์  แก้วธรรม ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
1
ธัญชนก  มีฤทธิ์ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
14
ประกายรุ้ง  เชื้อหอม ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
11
จุฑารัตน์  อุ่นแก้ว ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
6
ศิริกัญญา  พิมศร ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
3
ณัฐฐชญานนท์  ส่งคุณธรรม ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0