รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
1
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
16
21
15
-
-
 
Remark :
3
ดลยา  ทับทิมทอง
กรุงเทพมหานคร
1
กฤติยา  ครองสนั่น
กรุงเทพมหานคร
5
อัจฉรา  ปาระมัตร
กรุงเทพมหานคร
4
ชนิภา  สุริยันต์
กรุงเทพมหานคร
2
สุธาวี  บุ้งทอง
กรุงเทพมหานคร
6
อุษณีย์  แสนสิงห์
กรุงเทพมหานคร
   
2
นครพนม
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
18
21
-
-
 
Remark :
2
วายามะ  แก้วจุมพล
นครพนม
5
ประภาศรี  อ่อนวันนา
นครพนม
1
ณัฐวิภา  พุกพันธุ์
นครพนม
4
พรผการ์  ฤกษ์ชัย
นครพนม
3
สุทธิดา  พลจ่า
นครพนม
6
สุดารัตน์  วงค์แก้ว
นครพนม
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม