รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 19
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
นครสวรรค์
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
4
สุพัตรา  รานอก
นครสวรรค์
3
วราภรณ์  เกษต้น
นครสวรรค์
6
ชิดชนก  จันทะคุณ
นครสวรรค์
5
ฐิตารีย์  วันคำ
นครสวรรค์
2
กมลลักษณ์  เฟื่องชีวิต
นครสวรรค์
1
กนกพร  อนันตทรัพย์
นครสวรรค์
   
0
นนทบุรี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
15
5
-
-
-
 
Remark :
2
ปานชนก  สุดยอด
นนทบุรี
1
เทียนหอม  ใจปทุม
นนทบุรี
3
ธาราทิพย์  ศิลาเลิศ
นนทบุรี
5
หทัยทิพย์  แก้วมณี
นนทบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม