รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 82
วันที่
20 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ -
ผล -
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
12
กนกพร  ชารีรักษ์
กรุงเทพมหานคร
11
องศา  เอี่ยมอยู่
กรุงเทพมหานคร
8
สุนิดา  ม่วงใหญ่
กรุงเทพมหานคร
9
ภารวิณี  พละมาตย์
กรุงเทพมหานคร
3
ชมพูนุช  แก้วสนิท
กรุงเทพมหานคร
6
วรรณนิภา  อิ่มอุบล
กรุงเทพมหานคร
5
พิมพิรา  ชาดา
กรุงเทพมหานคร
1
อนุสรา  แก้วพรม
กรุงเทพมหานคร
2
จุติพร  ปัญญาที
กรุงเทพมหานคร
10
อภิญญา  แก้วพรม
กรุงเทพมหานคร
4
จีรนันท์  ธรรมศิล
กรุงเทพมหานคร
7
ศรัญญา  เหล่ามะโฮง
กรุงเทพมหานคร
   
0
ราชบุรี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
29
บุษยา  ดีเจริญ
ราชบุรี
13
ธนัชพร  สุวรรณเหลา
ราชบุรี
6
สุวรรณา  เพ็ชรสมร
ราชบุรี
20
ลลิตา  ชื่นจิตต์
ราชบุรี
31
อัจจิมา  ลุทัน
ราชบุรี
27
ศศิธร  สวัสดี
ราชบุรี
16
ไอริณ  สืบธรรม
ราชบุรี
23
วิมาลา  ประวิโน
ราชบุรี
10
สิริทรัพย์  บุญมา
ราชบุรี
1
วรรณวรางค์  ทองสงฆ์
ราชบุรี
21
วชิราภรณ์  เอกบุตร
ราชบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม