รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย R รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาสารคาม
มหาสารคาม
VS
สงขลา
สงขลา
 
2
 
1
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาสารคามมหาสารคาม
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
17
15
0
32
-
ทีม ข
มหาสารคามมหาสารคาม
1
15
21
16
52
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
2
21
14
21
56
-
ทีม ค
มหาสารคามมหาสารคาม
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
14
7
0
21
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาสารคามมหาสารคาม
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
สงขลาสงขลา
แต้มรวม
136:109
รายชื่อนักกีฬา
มหาสารคาม สงขลา
10
 กฤษฎากร  สิงห์เจริญ
ทีม ก  
2
 ธีรพัฒน์  พันธฤทธิ์
ทีม ก  
12
 ทัพชัย  ปานนิล
ทีม ก  
5
 กฤษฎา  ลาสองชิ้น
ทีม ข  
4
 ทรงพล  ภูขำ
ทีม ข  
3
 นที  วาทีภักดี
ทีม ข  
9
 ภูวนาช  สาดแล่น
ทีม ค  
6
 ศรีชัย  ขันทะคีรี
ทีม ค  
7
 กิตติพศ  บัวงาม
ทีม ค  
3
 ชัชนันท์  สุวรรณรัตน์
ทีม ก  
10
 พลากร  แทนมณี
ทีม ก  
4
 สุขวัตร  ศรัทธารัตน์
ทีม ก  
5
 ปริทัศน์  แก้วหนูนวล
ทีม ข  
2
 สิริศักดิ์  ศิริบูรณ์
ทีม ข  
13
 ปรเมฆ  ชัยเต็ม
ทีม ข  
14
 ปฏิภาณ  ทองเอียด
ทีม ค  
6
 สหรัถ  ชูเพ็ชร
ทีม ค  
11
 กรรชัย  กล้าหาญ
ทีม ค