รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ Payoff ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ขอนแก่น
13
   
 
 
 
Remark :
13
เมธาวี  โคตรพงษ์สาร
ขอนแก่น  
11
จิรัชญา  แสงดี
ขอนแก่น  
5
สุพัตรา  ไทยน้อย
ขอนแก่น  
15
ศุภาพิชญ์  ทองปัน
ขอนแก่น  
1
นริศรา  สุขสวาง
ขอนแก่น  
6
กิตยาภรณ์  อรัญนารถ
ขอนแก่น  
12
ต้นน้ำ  ไทยน้อย
ขอนแก่น  
17
ภิรญา  วรเวชปรีชา
ขอนแก่น  
14
กนกกาญจน์  วิชาเงิน
ขอนแก่น  
18
ลภัสรดา  ไชยภัทรนันท์
ขอนแก่น  
8
พลอยชมพู  หัวเมืองแก้ว
ขอนแก่น  
9
พิมพ์มาศ  ภู่แส
ขอนแก่น  
10
ณัฐชานงค์  มีลุน
ขอนแก่น  
   
6
น่าน
   
 
 
 
Remark :
2
อัจจิมา  แซ่เล้า
น่าน  
11
นิชุดา  ท้วมพันธ์
น่าน  
14
เบญจพร  อภัยรุณ
น่าน  
9
จุฑาทิพย์  สัตยวงค์
น่าน  
12
นัทธิชา  มัยราช
น่าน  
17
เกวริน  ระวังยศ
น่าน  
19
สุภาภรณ์  รอวิลาน
น่าน  
7
อัญธิกานต์  กุลจันทร์
น่าน  
4
ศวิตา  สงคราม
น่าน  
3
จิระรัตน์  กุลจันทร์
น่าน  
13
ปาณิสรา  มงคล
น่าน  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม