รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ Page system ฮีท คู่ที่ 23
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
9
   
 
 
 
Remark :
11
กนกนิภา  แซ่เฮ้ง
กรุงเทพมหานคร  
0
พวงผกา  อักษรสว่าง
กรุงเทพมหานคร  
4
ปวรา  เมฆลอย
กรุงเทพมหานคร  
25
กิตติยา  หิรัญรักษ์วัฒนา
กรุงเทพมหานคร  
17
อชิรญา  ปัญญาสี
กรุงเทพมหานคร  
9
ณัฎฐณิชา  มานมัด
กรุงเทพมหานคร  
10
ฐิดาพร  รัตนสกล
กรุงเทพมหานคร  
19
กัญญ์  ปัญญางาม
กรุงเทพมหานคร  
7
อารียา  อินทรสุนทร
กรุงเทพมหานคร  
12
พิชญา  กำมะหยี่
กรุงเทพมหานคร  
15
กุลวรางค์  ดำไทร
กรุงเทพมหานคร  
13
สุรดา  สุขสมปราถนา
กรุงเทพมหานคร  
8
ณภัทร  เจริญสุข
กรุงเทพมหานคร  
14
พัชรพร  สันติวรรักษ์
กรุงเทพมหานคร  
22
พิมพิศา  ด้วงแดง
กรุงเทพมหานคร  
   
5
ลำพูน
   
 
 
 
Remark :
12
จิรัชญา  แก้วน้อย
ลำพูน  
16
เสาวนีณ์  บุหงาสวรรค์
ลำพูน  
27
จารุกิตติ์  คล่องกระโจนคีรี
ลำพูน  
55
จิตรา  อั้วพรม
ลำพูน  
26
แรกขวัญ  กิติดี
ลำพูน  
42
อโรชา  เครือสม
ลำพูน  
11
จันทรา  พงศ์ภีระทยากร
ลำพูน  
2
ณัฎฐพร  เตชะนัน
ลำพูน  
3
ธมลวรรณ  สีแก้ววงษ์
ลำพูน  
8
จุติพร  เสนางาม
ลำพูน  
18
วรรณิษา  ชัยเจริญ
ลำพูน  
33
นันท์ชพร  ศรีแก้ว
ลำพูน  
70
จุไรรัตน์  เนตรผาบ
ลำพูน  
89
เกตุวรินทร์  พิมภิรัตน์
ลำพูน  
1
สุดารัตน์  เวียงคำฟ้า
ลำพูน  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม