รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง สายไม่ระบุ รอบ สะสมคะแนน ฮีท.None
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
14
14
เจนจิรา  ฉุยเนย
อุดรธานี
อุดรธานี
35
1
3
3
อรปรียา  พฤฒิพิบูลพงศ์
ตราด
ตราด
33
2
10
10
ศุจีภรณ์  หาบุญมี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
30
3
1
1
กรณิศา  เจริญวัย
ชลบุรี
ชลบุรี
29
4
2
2
ทรรศณียวรรณ  ใจขาน
หนองคาย
หนองคาย
21
5
13
13
พิมพ์ลดา  หล้ารินทร์
อุดรธานี
อุดรธานี
18
6
7
7
กรกนก  เจริญวัย
ชลบุรี
ชลบุรี
18
7
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNF - Did Not Finish
DNS - Did Not Start
อุปกรณ์ชำรุด - อุปกรณ์ชำรุด
ติดราชการไปแข่งขันต่างประเทศ - ติดราชการไปแข่งขันต่างประเทศ