รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า สายไม่ระบุ รอบ สะสมคะแนน ฮีท.None
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
4
4
ชนนท์  ดอกสันเทียะ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
249.06
1
3
3
เอกกมล  ไขบรรเทา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
254.35
2
7
7
กฤตภาส  โปร่งใจ
พะเยา
พะเยา
268.06
3
5
5
เทพรัตน์  เจียมะนานุรักษ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
268.49
4
8
8
ทิวัตถ์  จันทร์กลาง
พะเยา
พะเยา
296.10
5
1
1
ชนากานต์  ชูชาติ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
600
6
2
2
ศุภชาติ  เวชสุวรรณ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
600
7
9
9
มกรธวัช  กุลพงษ์
เชียงราย
เชียงราย
-
DNS
8
6
6
กรวิกา  พิบูลย์ศักดิ์กุล
อุดรธานี
อุดรธานี
-
DNS
9
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNF - Did Not Finish
DNS - Did Not Start
อุปกรณ์ชำรุด - อุปกรณ์ชำรุด
ติดราชการไปแข่งขันต่างประเทศ - ติดราชการไปแข่งขันต่างประเทศ