รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
14
14
เจนจิรา  ฉุยเนย
อุดรธานี
อุดรธานี
0925
Gold
1
3
3
อรปรียา  พฤฒิพิบูลพงศ์
ตราด
ตราด
1477
Silver
2
16
1
กรณิศา  เจริญวัย
ชลบุรี
ชลบุรี
1684
Bronze
3
10
10
ศุจีภรณ์  หาบุญมี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
1748
4
13
13
พิมพ์ลดา  หล้ารินทร์
อุดรธานี
อุดรธานี
2011
5
2
2
ทรรศณียวรรณ  ใจขาน
หนองคาย
หนองคาย
2809
6
15
1
กรณิศา  เจริญวัย
ชลบุรี
ชลบุรี
3177
7
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
DNF - Did Not Finish
DNS - Did Not Start
อุปกรณ์ชำรุด - อุปกรณ์ชำรุด
ติดราชการไปแข่งขันต่างประเทศ - ติดราชการไปแข่งขันต่างประเทศ