รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
2
วราภรณ์  พิมพรัตน์
อุดรธานี
อุดรธานี
3
สุจิตรา  นะวะสิมมา
อุดรธานี
อุดรธานี
4
วรินธร  เศษรักษา
อุดรธานี
อุดรธานี
1
ภัทรวดี  จันทหาร
อุดรธานี
อุดรธานี
6
เกศมณี  พจนิตย์
อุดรธานี
อุดรธานี
5
สุทาสินี  เบ้าชนะ
อุดรธานี
อุดรธานี
800
1
2
4
บัณฑิตา  คำสมศรี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
1
สาริศา  ขุนอินทร์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
3
ปณิดา  พูลสวัสดิ์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
5
จิราวรรณ  โพธิ์ทอง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
นันทฉัตร  ชัยเพชร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
6
สวรส  ไชยแพทย์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
100
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย