รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:20 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
2
มงคล  พ่อธานี
นครพนม
นครพนม
6
จักรพงศ์  แสนพรหม
นครพนม
นครพนม
3
ธีรภัทร์  สุมินทร์
นครพนม
นครพนม
5
วุฒิภัทร  บุตรดี
นครพนม
นครพนม
4
กิตติกร  ฤาชากุล
นครพนม
นครพนม
570
1
2
3
ชิวพันธุ์  ศรีใส
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
1
ธนพร  กาลเนตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
5
อนุสรณ์  โสชะดา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
4
อิทธิพล  หลักทอง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
6
อมรเทพ  เฝ้าทรัพย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
410
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย