รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
5
กฤษฎาภรณ์  บัวบานค่ำ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
6
วิยะดา  ผิวหนองอ่าง
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
นาตยา  ทำหนองพอก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
7
พัชรินทร์  ยั่งยืน
นครสวรรค์
นครสวรรค์
8
ปฏิพร  เรืองคำ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
4
สุภัสร  โพสิม
นครสวรรค์
นครสวรรค์
440
1
2
5
กฤษฎาภรณ์  บัวบานค่ำ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
6
วิยะดา  ผิวหนองอ่าง
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
นาตยา  ทำหนองพอก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
7
พัชรินทร์  ยั่งยืน
นครสวรรค์
นครสวรรค์
8
ปฏิพร  เรืองคำ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
4
สุภัสร  โพสิม
นครสวรรค์
นครสวรรค์
440
2
1
2
ทักข์ศรณ์  เพชรแสงธีรัตน์
ราชบุรี
ราชบุรี
14
ธัญพิชชา  ฉายแสง
ราชบุรี
ราชบุรี
8
ป่านแก้ว  พิมพ์สุวรรณ
ราชบุรี
ราชบุรี
28
สิริรัตน์  บุญเรืองวงศ์
ราชบุรี
ราชบุรี
4
วรรณฤดี  เกิดแก้ว
ราชบุรี
ราชบุรี
35
สุวดี  ทองหนูนุ้ย
ราชบุรี
ราชบุรี
340
3
1
2
ทักข์ศรณ์  เพชรแสงธีรัตน์
ราชบุรี
ราชบุรี
14
ธัญพิชชา  ฉายแสง
ราชบุรี
ราชบุรี
8
ป่านแก้ว  พิมพ์สุวรรณ
ราชบุรี
ราชบุรี
28
สิริรัตน์  บุญเรืองวงศ์
ราชบุรี
ราชบุรี
4
วรรณฤดี  เกิดแก้ว
ราชบุรี
ราชบุรี
35
สุวดี  ทองหนูนุ้ย
ราชบุรี
ราชบุรี
340
4
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย