รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
2
บงกช  อุทัยรัตน์
สงขลา
สงขลา
3
ฐิติรัตน์  หนูคูขุด
สงขลา
สงขลา
4
อัญชลี  เพชรดำ
สงขลา
สงขลา
1
เบญจภัทร  นิพัทตระกูล
สงขลา
สงขลา
5
โรสนา  เพชรน้อย
สงขลา
สงขลา
6
โรสนี  เพชรน้อย
สงขลา
สงขลา
270
1
2
1
มนัสนันท์  โขตรัย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
ดารินทร์  พิมภาลัย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
สิริยากร  ทองเหลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
ปนัดดา  คะชนัน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
ปริยากร  ดอนหา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
ศศิธร  แก้วคงคา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
260
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย