รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 23
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:20 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
3
อนุภัทร  ภูนิโรจน์
อุดรธานี
อุดรธานี
1
กฤษฎา  ศรีวงษา
อุดรธานี
อุดรธานี
6
จักรี  พลเสน
อุดรธานี
อุดรธานี
4
ภาณุพงศ์  ตาดทอง
อุดรธานี
อุดรธานี
2
ณัฐภูมิ  จันทหาร
อุดรธานี
อุดรธานี
5
สิริโรตม์  ชุมพล
อุดรธานี
อุดรธานี
640
1
1
2
อัษฏาวุธ  หนุนกลาง
ชัยนาท
ชัยนาท
3
ณัฐกรณ์  ชุมแวงวาปี
ชัยนาท
ชัยนาท
1
กลางไทย  นรสิงห์
ชัยนาท
ชัยนาท
5
ณัฐพงศ์  โทบุดดี
ชัยนาท
ชัยนาท
4
ภัทรภณ  เทียนหิรัญ
ชัยนาท
ชัยนาท
440
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย