รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 24
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
6
นันทวัน  มั่นคง
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
2
โพวิ  พิชิตความดี
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
5
ภาคภูมิ  รักสงบ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
1
นันทิพัฒน์  คีรีรัตนชัย
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
4
สมพล  รักชาติ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3
ณัฐวรรณ  นันท์พิริยะกุล
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
650
1
1
4
พัชรพล  เพ็ชรัตน์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
ภาณุวิชญ์  พนมไตรทิพย์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
5
อชิรวิทย์  เพชรนุ้ย
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
1
บารเมษฐ์  เดชพรหม
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
3
ธีรพงค์  ฉิมชูทอง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
6
คณาธิป  ส่งประเสริฐ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
390
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย