รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย สาย P รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 29
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
6
นันทวัน  มั่นคง
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
2
โพวิ  พิชิตความดี
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
5
ภาคภูมิ  รักสงบ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
1
นันทิพัฒน์  คีรีรัตนชัย
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
4
สมพล  รักชาติ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3
ณัฐวรรณ  นันท์พิริยะกุล
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
670
1
2
3
ชิวพันธุ์  ศรีใส
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
1
ธนพร  กาลเนตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
5
อนุสรณ์  โสชะดา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
4
อิทธิพล  หลักทอง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
6
อมรเทพ  เฝ้าทรัพย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
500
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย