รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย สาย Q รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 30
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
5
ภูมิพัฒน์  ยะอัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
วสัน  ศรีสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
ประวิทย์  อวยสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
พันกร  พันธ์คำ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
นัฐวุฒิ  มุดตะเล็บ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1
โอฬาร  สีทับทิม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
490
1
2
2
อัษฏาวุธ  หนุนกลาง
ชัยนาท
ชัยนาท
3
ณัฐกรณ์  ชุมแวงวาปี
ชัยนาท
ชัยนาท
1
กลางไทย  นรสิงห์
ชัยนาท
ชัยนาท
5
ณัฐพงศ์  โทบุดดี
ชัยนาท
ชัยนาท
4
ภัทรภณ  เทียนหิรัญ
ชัยนาท
ชัยนาท
400
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย