รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 35
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:20 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
6
นันทวัน  มั่นคง
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
2
โพวิ  พิชิตความดี
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
5
ภาคภูมิ  รักสงบ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
1
นันทิพัฒน์  คีรีรัตนชัย
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
4
สมพล  รักชาติ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3
ณัฐวรรณ  นันท์พิริยะกุล
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
710
1
2
5
ภูมิพัฒน์  ยะอัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
วสัน  ศรีสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
ประวิทย์  อวยสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
พันกร  พันธ์คำ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
นัฐวุฒิ  มุดตะเล็บ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1
โอฬาร  สีทับทิม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
580
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย