รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 36
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
2
มงคล  พ่อธานี
นครพนม
นครพนม
6
จักรพงศ์  แสนพรหม
นครพนม
นครพนม
3
ธีรภัทร์  สุมินทร์
นครพนม
นครพนม
5
วุฒิภัทร  บุตรดี
นครพนม
นครพนม
4
กิตติกร  ฤาชากุล
นครพนม
นครพนม
660
1
1
3
อนุภัทร  ภูนิโรจน์
อุดรธานี
อุดรธานี
1
กฤษฎา  ศรีวงษา
อุดรธานี
อุดรธานี
6
จักรี  พลเสน
อุดรธานี
อุดรธานี
4
ภาณุพงศ์  ตาดทอง
อุดรธานี
อุดรธานี
2
ณัฐภูมิ  จันทหาร
อุดรธานี
อุดรธานี
5
สิริโรตม์  ชุมพล
อุดรธานี
อุดรธานี
590
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย