รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 38
วันที่
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
2
มงคล  พ่อธานี
นครพนม
นครพนม
6
จักรพงศ์  แสนพรหม
นครพนม
นครพนม
3
ธีรภัทร์  สุมินทร์
นครพนม
นครพนม
5
วุฒิภัทร  บุตรดี
นครพนม
นครพนม
4
กิตติกร  ฤาชากุล
นครพนม
นครพนม
600
1
1
6
นันทวัน  มั่นคง
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
2
โพวิ  พิชิตความดี
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
5
ภาคภูมิ  รักสงบ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
1
นันทิพัฒน์  คีรีรัตนชัย
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
4
สมพล  รักชาติ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
3
ณัฐวรรณ  นันท์พิริยะกุล
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
590
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย