SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
กีฬา เพาะกาย 
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
No.
นักกีฬา
อันดับ
หมายเหตุ
3
59
ธนาธิป  วุฒิวงศ์วรากร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
1
Gold
2
58
จิรพรรดิ์  เจริญผล
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
2
Silver
4
60
วรุพงษ์  วงศ์คำ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
3
Bronze
1
53
นวภัทร  สุทธิ
น่าน
น่าน
4
5
67
ณัฐพล  แสนอุ่น
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
5
     
 
 
     
     
     
     
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer