SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:40 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
อันดับ
9
2077
ณัฐพร  ธรรมเที่ยง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
1
1
2252
สุรกาญจน์  วรรณะ
ชุมพร
ชุมพร
00:19:26.96
Gold
2
4
2013
รัชนีกร  บุรินโท
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:19:50.20
Silver
3
7
2224
กัลยา  อินทร์มาวงค์
อุดรธานี
อุดรธานี
00:19:59.86
Bronze
4
12
2145
ธิดาพร  ปิยมาตย์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
00:20:43.53
5
8
2010
กนิษฐา  เพชรหงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:20:49.30
6
3
2077
สุกัญญา  ชุติตากรกนก
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
00:21:43.50
7
5
2266
พรรณษา  สุขเมตตา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:21:56.52
8
13
2374
สุพร  วิลาสไผ่เงิน
ตาก
ตาก
00:22:09.28
9
11
2343
ทิพเกสร  อนันทกาญจน์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:22:15.72
10
16
2155
อังสุมาลิน  อุ่นผาง
ขอนแก่น
ขอนแก่น
00:22:22.53
11
14
2395
พิมญาดา  เถาน้อย
พะเยา
พะเยา
00:22:56.84
12
2
2273
ณิชกมล  ปลอดใจดี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
00:25:37.43
13
6
2086
ขอบฟ้า  เจตนจิตร์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:25:39.26
14
10
2170
ณัฐมน  ถาน้อย
นครพนม
นครพนม
-
DNF
-
15
2220
พรธิรา  สำราญเย็น
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
-
DNF
-
 
 


 
     
     
     
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer