SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบแรก   คู่ที่ 17
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.50 น
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
นครปฐม
124
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
34
34
33
23
-
-
124
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
3
5
1
2
-
-
11
 
Remark :
59
ปาริดา  น่วมคง
5
จิรัชยา  ชื่นเเย้ม
71
พรรณวษา  วงษ์วุฒิ
35
กัณฐิกา  แซ่ตัน
55
กนกพร  ชุมกว้าง
28
ญาณกิตต์  ร่วมเริง
36
วรรณภา  นนท์ศิริ
10
พิมพ์ธิชา  จันทรวงศ์
13
มณีรัตน์  สิทธิสำอางค์
11
ปิยนุช  ศรีเปรม
17
นันทนัช  ชุมจินดา
71
พรรัตนา  พิทักษ์จำนงค์
24
นครศรีธรรมราช
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
8
6
5
5
-
-
24
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
-
-
2
-
-
6
 
Remark :
7
ภาสินี  วงศ์สวัสดิ์
99
อรบุษป์  สมทรัพย์
27
เพ็ญพิชชา  เพชรานนท์
24
นิษฐา  นาคฤทธิ์
54
พลอยอันดา  คงเกตุ
6
นฤมล  คงร่วมจิตร
41
ภัทรชดา  เกิดด้วยทอง
18
กัลย์สุดา  ดวงมณี
66
ปณิชา  หมอกแก้ว
4
อารียา  สงแป้น
8
นัษฐานันท์  มาศแสวง
58
คงชนก  หมอกแก้ว
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer