SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบสอง   คู่ที่ 32
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
บุรีรัมย์
57
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
13
14
14
16
-
-
57
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
5
3
4
2
-
-
14
 
Remark :
14
สวัสดิสุข  ดอนเหลือม
5
บดินทร์รัฐ  เพิ่มทรัพย์
12
ณรงค์กร  จรรยาประเสริฐ
8
ธีรภัทร  กำหัวเรือ
10
สุรศักดิ์  จีจาวงค์
7
บัญญวัต  นาถมทอง
15
ณัฐกฤต  ไชยชาติ
11
ธนะชัย  สุมาลี
9
ภาณุพงษ์  แสงจักร์
4
ธนาธิป  พิริยะวรสถาพร
13
ภูวนาท  ไชยนิตย์
6
บุณยวัทน์  จันทร์ดิษฐ
85
ยะลา
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
19
18
29
19
-
-
85
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
5
5
5
-
-
19
 
Remark :
8
ธีรวงค์  จันทะพันธุ์
10
วาทิต  เลี้ยงพันธุ์สกุล
3
กล้าณรงค์  ไกรแก้ว
14
นัสดนัย  ศรีสุวรรณ
7
เจษฎา  ชัยชนากานต์
12
ณัฐภัทร  สามวัง
41
นัฐพร  ชาภูวงค์
77
ดลวัฒน์  ปานพิลา
21
ธนสาร  ฝากไทยสงห์
4
ภราดร  ศรีสุริยพงษ์
5
สายธาร  หนูชัย
11
อาทิตย์  กาญจนสำราญวงศ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer