SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา จักรยาน 
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (14 กม.) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
 
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
12
117
ภาสิรี  เจริญทรัพยานนท์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:21:39.75
Gold
10
116
พรพิศชาณ์  ฆ้องนอก
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:21:42.98
Silver
6
316
จิตราพร  สายสิงห์
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
00:22:03.88
Bronze
13
210
นัฐนันท์  นนทะแก้ว
ลพบุรี
ลพบุรี
00:22:09.02
อันดับ 4
11
229
แว่นแก้ว  น้ำคำ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
00:22:52.95
อันดับ 5
4
506
อิสริยา  ชั้นผั้น
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:23:46.91
9
209
จิดาภา  แก้วมุกดา
ลพบุรี
ลพบุรี
00:24:00.39
8
420
อัสรีนา  อุนทรีจันทร์
สงขลา
สงขลา
00:24:39.65
5
521
นภสร  ปานะที
เชียงราย
เชียงราย
00:25:01.30
3
139
ปวัญรัตน์  เพชรลือ
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
00:26:12.09
7
504
กาญจนา  โกมล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:29:02.03
1
404
เสาวลักษณ์  รัญทวิจิตร
พังงา
พังงา
00:29:24.46
2
227
สิรินุช  เนียมดวง
ราชบุรี
ราชบุรี
-
DNS
 
     
     
     
     
Sponcer