SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา จักรยาน 
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:43 น.
สนาม
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
5
112
ณัฐภรณ์  อภิโมทย์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:03:13.87
Gold
3
119
ศิริณภา  จันประนต
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:03:15.81
Silver
4
138
เบญจวรรณ  เกตุวงษ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
00:03:27.07
Bronze
1
306
อุษณา  กรรพุมมาลย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:03:43.55
อันดับ 4
2
224
สมใจ  สิทธิญาณ
สระบุรี
สระบุรี
00:03:58.63
อันดับ 5
6
417
ธิดา  ปัญญาวัน
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
-
DNS
 
     
     
     
     
Sponcer