SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
ธนากร  บุตรอินทร์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ธนชาติ  เตจ๊ะวลิตร
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
พรรณอร  กงพะลี
มหาสารคาม
มหาสารคาม
อภิสิทธิ์  หอมทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
99
1
1
ธนากร  วันตะโคตร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นริศรา  อินทโร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นคเรศ  บรมสุข
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ลลิพรรณ  โมรา
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
กนกอร  ตอนศรี
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นัทธพงค์  กงแก้ว
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer