SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
ชนัยชนม์  วิศวามิตร
นครนายก
นครนายก
ณัฏฐณิชา  หอมมาก
นครนายก
นครนายก
อารียา  จันทะโชติ
นครนายก
นครนายก
อภิวัฒน์  สุทธิประภา
นครนายก
นครนายก
อาทิตยา  พรหมศร
นครนายก
นครนายก
เมธัส  ธนสินชยกุล
นครนายก
นครนายก
87
1
2
อารียา  ล่ำสุนีกาญจน์
สงขลา
สงขลา
จุฬาลักษณ์  นวลศรี
สงขลา
สงขลา
ปริยาภัทร  ทัศระ
สงขลา
สงขลา
ภาณุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
สงขลา
สงขลา
ณภัทร  เกื้อทอง
สงขลา
สงขลา
ชนกันต์  งามเจริญกุล
สงขลา
สงขลา
32
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer