SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบแบ่งกลุ่ม  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
วรพล  แมงทอง
นราธิวาส
นราธิวาส
สรณัฎฐ์  ใสบริสุทธิ์
นราธิวาส
นราธิวาส
แทนกาย  แซ่ซื้อ
นราธิวาส
นราธิวาส
จิรายุส  พันคำ
นราธิวาส
นราธิวาส
ศิรสิทธิ์  หวังคุณากร
นราธิวาส
นราธิวาส
พลกฤต  จินดากูล
นราธิวาส
นราธิวาส
31.02
1
1
ศุภรักษ์  มั่นกตัญญู
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ณัฐภัทร  คำทา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
หัสรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ชัยสิทธิ์  เย็นเยือก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ภัทร  วานิชกูล
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พงษ์พิภัทร์  อาบเงิน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
29.36
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer