SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบแบ่งกลุ่ม  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
นาคินทร์  เจริญฟูประเสร็ฐ
สงขลา
สงขลา
ภาณุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
สงขลา
สงขลา
กนต์ธร  สุวรรณรักษา
สงขลา
สงขลา
ชนกันต์  งามเจริญกุล
สงขลา
สงขลา
ธีรพัฒน์  หวังสวาสดิ์
สงขลา
สงขลา
พีรกานต์  นกแก้ว
สงขลา
สงขลา
37.92
1
2
ธนากร  วันตะโคตร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นคเรศ  บรมสุข
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สร้อยสุดา  รินทร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
วรรณนภา  แสวงทรัพย์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
นัทธพงค์  กงแก้ว
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สุณิสา  สุทธิแพทย์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
20.07
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer