SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบก่อนรองชนะเลิศ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
วรพล  แมงทอง
นราธิวาส
นราธิวาส
สรณัฎฐ์  ใสบริสุทธิ์
นราธิวาส
นราธิวาส
แทนกาย  แซ่ซื้อ
นราธิวาส
นราธิวาส
จิรายุส  พันคำ
นราธิวาส
นราธิวาส
ศิรสิทธิ์  หวังคุณากร
นราธิวาส
นราธิวาส
พลกฤต  จินดากูล
นราธิวาส
นราธิวาส
70
1
1
อิมทิรา  ประทีป ณ ถลาง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ชวัลลักษณ์  เพชรอย่างดี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ธนภัทร  พุ่มพวง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กฤตภาส  ชประสิทธิ์
ภูเก็ต
ภูเก็ต
24
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer