SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
ธิดารัตน์  สีวังลาศ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธาทิพย์  ใบทอง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ศิริวิภา  ชูรัมย์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุภัสราพร  นันทโชว์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุพิชชา  สุขเสริม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
14.09
1
2
อารียา  ล่ำสุนีกาญจน์
สงขลา
สงขลา
จุฬาลักษณ์  นวลศรี
สงขลา
สงขลา
ปริยาภัทร  ทัศระ
สงขลา
สงขลา
ปริยานุช  ชีวพิทักษ์ผล
สงขลา
สงขลา
พิชญา  แก้วจุลกาญจน์
สงขลา
สงขลา
ณัฐนิช  พัชรพิสุทธิ์สิน
สงขลา
สงขลา
5.91
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer