SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
ศศิกานต์  รักวงษ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
รสย์รดา  เพียงกระโทก
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
กรกมล  ศิริภูมิ
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สุพรรษา  จันทร์งาม
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
18.83
1
2
พิณทิพปภา  สุลัญชุปกร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นลินรำไพ  สุลัญชุปกร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ศุภิชฎา  สาครเย็น
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พอฟ้า  พรรณเชษฐ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
รมณ  เช็ง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุชาดา  โฆษะวิสุทธิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1.17
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
   
 
บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer